กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ที่อยู่: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5596-1417 , 0-5596-1424
โทรสาร(FAX)
0-5596-1413
website
www.plan.nu.ac.th
  เวลาทำการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 0-5596-1424
???????????? ???????????????
 
NUMIS NUPM
   
??????????????????  
??????????????