รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2563 งานติดตามและประเมินผล2020-09-28
2. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2562 งานติดตามและประเมินผล2019-09-25
3. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2561 งานติดตามและประเมินผล2018-11-01
4. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2560 งานติดตามและประเมินผล2017-12-14
5. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2559 งานติดตามและประเมินผล2016-11-30
6. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2558 งานติดตามและประเมินผล2016-03-28
7. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2557 งานติดตามและประเมินผล2015-07-06
8. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2556 งานติดตามและประเมินผล2014-04-17
9. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2555 งานติดตามและประเมินผล2013-03-26
10. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2554 งานติดตามและประเมินผล2012-05-31
11. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2553 งานติดตามและประเมินผล2011-09-03
12. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2552 งานติดตามและประเมินผล2010-10-20
13. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2551 งานติดตามและประเมินผล2009-07-04
14. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2550 งานติดตามและประเมินผล2009-07-03
15. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 งานติดตามและประเมินผล2009-07-02
16. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2548 งานติดตามและประเมินผล2009-07-01
17. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2547 งานติดตามและประเมินผล2008-01-01